Veelgestelde vragen

Wat is uitgestelde koffie?
Uitgestelde Koffie houdt in dat je als gast van een deelnemende horecazaak de mogelijkheid hebt om een koffie  voor jezelf, én een uitgestelde kopje koffie voor een ander te bestellen. Dit uitgestelde kopje koffie kan op een later moment worden genuttigd door iemand die erom vraagt en daarvoor een muntje heeft. Denk aan mensen met een minimuminkomen en mensen die in een sociaal isolement zitten en daardoor eenzaam zijn. In Harderwijk gaat het naar schatting om ruim 5.000 mensen.

Hoe is het idee voor uitgestelde koffie ontstaan?
Het initiatief ontstond in de koffiebars van de Italiaanse stad Napels. In Italië is uitgestelde koffie helemaal ingeburgerd. Enkele jaren geleden waaide het over naar Nederland. In steeds meer steden en dorpen kan worden gevraagd om een uitgestelde koffie. En nu dus ook in Harderwijk. In Harderwijk is ervoor gekozen om Uitgestelde Koffie als project te lanceren met een vaste looptijd.

Kan iedereen zomaar een uitgestelde koffie bestellen bij de horeca?
Nee, dat kan niet. Alleen mensen die blauwe muntjes hebben, kunnen een uitgestelde koffie bestellen. En dat kan alleen bij een horecazaak die meedoet aan de actie.

Hoe werkt het?
We reiken 500 blauwe munten uit aan drie instanties: Voedselbank Harderwijk, Wijkontmoetingscentra via ZorgDat en de Oude Synagoge. Zij verzorgen de uitgifte van de blauwe munten aan mensen die dat kopje koffie zelf niet kunnen betalen. Met dit blauwe muntje kunnen mensen naar een van de deelnemende horecazaken, waar ze een koffie kunnen bestellen (weggegeven koffie).

We reiken ook 500 gele munten uit aan de deelnemende horecazaken om hun kassa op orde te houden. Gasten kunnen bij hun bestelling een extra aantal koppen koffie bestellen (uitgestelde koffie). Voor elke uitgestelde koffie doet de horeca een gele munt in de pot. Op die manier kunnen wij precies bijhouden hoeveel uitgestelde koffie is afgerekend en hoeveel koffie er is genuttigd.

Waarom een muntjessysteem?
Dat heeft drie redenen. Ten eerste: de actie duurt slechts 3,5 maand. Met het muntjessysteem voorkomen we dat de actie een aanloopperiode nodig heeft. De muntjes worden namelijk al uitgedeeld voordat de actie start. Ten tweede houden we met dit systeem bij hoe het zit met de verhouding tussen bestelde koppen uitgestelde koffie (gele munten) en weggegeven koppen koffie (blauwe munten). Na de actie vindt onderling een verrekening plaats tussen de horecazaken. Bijvoorbeeld als blijkt dat een bepaalde horecazaak heel geliefd is, waardoor er meer koffie wordt besteld, dan weggegeven. Terwijl dat bij een andere horecazaak misschien andersom is.

Waarom is de actie tijdelijk?
Op die manier kunnen we meer aandacht genereren voor de actie en bovendien controleren of deze actie echt het gewenste effect heeft. Lukt het ons om mensen die in een sociaal isolement zitten ook daadwerkelijk te activeren, of moeten we meer activiteiten ontplooien om tot een mooie omloop van blauwe muntjes te komen?

Hoe weten de mensen die een blauw muntje krijgen, waar zij terecht kunnen voor een uitgestelde koffie?
Dat staat vermeld op de speciale flyer die zij meekrijgen bij uitgifte van het blauwe muntje.