Verkeerstuin Rietmeen

De Harderwijkse Uitdaging gaat met de werkgroep realisatie Verkeerstuin actief aan de slag met het terrein aan de Rietmeen (Ouverturebaan). Deze locatie waar voorheen de gemeentewerf zat, wordt op een nieuwe manier ingevuld.

Bewoners uit de wijken Stadsweiden en Drielanden hebben zich verenigd in de Stichting Rietmeen en daarmee het initiatief genomen om een plek te ontwikkelen die in het teken staat van burgerschap, duurzaamheid, groen en talentontwikkeling.