Maatschappelijk verantwoord of betrokken?

Tussen maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijk betrokken ondernemen zit een wereld van verschil.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt door Willem Lageweg, oud-directeur MVO Nederland, als volgt uitgelegd. Het is een nieuwe integrale visie op ondernemerschap, waarbij de ondernemer behalve het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van de activiteiten op het milieu (planet) én waarbij de ondernemer oog heeft voor menselijk aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het gaat hier om het vinden van een balans tussen deze drie p’s.

Bij Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) gaat het daarentegen om het geven van steun aan maatschappelijke initiatieven en om het tonen van betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken in de directe of indirecte omgeving van de onderneming.

MVO Nederland