De Harderwijkse Uitdaging

De Harderwijkse Uitdaging is een ondernemersnetwerk dat bemiddelt in menskracht, materiaal en middelen tussen bedrijven en maatschappelijke instellingen. Door het stimuleren van maatschappelijk betrokken ondernemen op lokaal niveau, draagt de Harderwijkse Uitdaging bij aan een betere leefkwaliteit van de inwoners van de gemeente Harderwijk. En dan met name waar het gaat om mensen in een kwetsbare positie.

De Harderwijkse Uitdaging doet dit door te voorzien in structurele contacten tussen mensen uit het bedrijfsleven, lokale overheden en maatschappelijke organisaties. Ze brengt daarmee mensen uit verschillende werelden dichter bij elkaar.Harderwijkse Uitdaging

Match

Vraag en aanbod worden effectief bij elkaar gebracht, door actief op zoek te gaan naar ‘matches’ tussen de vraag van maatschappelijke organisaties enerzijds en aanbod van het bedrijfsleven anderzijds. Meestal gebeurt dit naar aanleiding van een vraag vanuit een maatschappelijke organisatie, maar het kan ook voorkomen dat er bijvoorbeeld materialen of diensten worden aangeboden door het bedrijfsleven. Het maken van een succesvolle verbinding tussen vraag en aanbod wordt een match genoemd.