Onze missie

De missie van de Harderwijkse Uitdaging is maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleren en organiseren om maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Door maatschappelijk betrokken te ondernemen, laten bedrijven hun betrokkenheid bij de Harderwijkse samenleving zien.

We zijn een ondernemersnetwerk dat dóét. De Harderwijkse Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven.

Koken voor Voedselbank - Harderwijkse Uitdaging