Werkwijze

Voor de Harderwijkse Uitdaging gebruiken we in grote lijnen de werkwijze van de Zutphense Uitdaging. Deze werkwijze, ontwikkeld in Arnhem in 1999, is een groot succes en daarom ons voorbeeld.

werkwijze Harderwijkse Uitdaging - Zutphense Uitdaging

De formule is simpel, maar sterk. Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen binnen bij het team van de Harderwijkse Uitdaging. Al deze aanvragen worden voorgelegd tijdens de bijeenkomst van de Matchgroep. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken aan welk bedrijf het verzoek wordt gedaan om mee te werken aan het project.

Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen van bedrijven die hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht.

Oude Rotten en Jonge Honden

Door een structurele samenwerking met een groep mensen uit het bedrijfsleven – de Matchgroep – bouwt de Harderwijkse Uitdaging bruggen. De mensen in de Matchgroep noemen we ‘Oude Rotten’ en ‘Jonge Honden’.

De Oude Rotten zijn ervaren ondernemers of werkgevers die beschikken over een groot gevarieerd netwerk en ze zijn bereid dit netwerk open te stellen. De Jonge Honden houden ervan om zaken tot stand te brengen.

Match

Bij een aanvraag op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie, van een vereniging of stichting die de Matchgroep accepteert, realiseren een Oude Rot en een Jonge Hond samen deze match. Een van hen stelt zijn netwerk open en legt contact met een bedrijf dat de aanvraag kan en wil invullen.

De Jonge Hond begeleidt de match van a tot z en zorgt ervoor dat deze wordt gerealiseerd. Op deze manier doet hij of zij weer nieuwe contacten op. Tevens zorgt de Jonge Hond voor de administratieve afhandeling richting de Harderwijkse Uitdaging.

Jonge Honden krijgen een uur per week van ‘de baas’ om deze matches uit te voeren. Zo dagen de Matchgroepleden telkens een ander bedrijf uit om ook maatschappelijk betrokken te ondernemen.

Andere diensten

Naast het actief bemiddelen tussen maatschappelijke organisaties en het Harderwijkse bedrijfsleven via de Matchgroep, levert de Harderwijkse Uitdaging ook andere diensten. Zo onderhouden wij o.a. een Spullenbank en een cadeautjesbank (zie Activiteiten).

Met het realiseren van matches slaat de Harderwijkse Uitdaging bruggen tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven.