Praktische tips voor de Beursvloer

, | , , 12 september 2017

In dit artikel delen wij een aantal praktische tips voor de Beursvloer. De Beursvloer is een netwerkevenement wat goed te vergelijken is met speed dating, maar dan tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. In ongeveer twee uur tijd maken verenigingen, scholen, serviceclubs, gemeente, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen kennis met elkaar en handelen in hun wederzijdse vraag en aanbod. De bedoeling is dat de samenwerking die dan wordt afgesproken in de weken en maanden erna wordt uitgevoerd.

Het handelen in geld is niet de bedoeling! Het gaat juist om de handel in kennis, helpende handen, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. Dit alles met gesloten beurzen.

Tips
Zorg voor een kort en krachtige presentatie inclusief concrete hulpvraag
Maak het visueel, neem brochures en visitekaartjes mee
Hoe maakt het bedrijf waarmee u de match aangaat het verschil?
Toon passie en enthousiasme, dat werkt aanstekelijk
Durf! Stap op mensen af en wek vertrouwen

Kom afspraken na!
Niets is vervelender dan gemaakte afspraken die niet worden nagekomen. Neem als maatschappelijke organisatie zelf het initiatief om uiterlijk binnen 3 weken na de beursvloer contact op te nemen met het bedrijf waarmee u de match heeft gemaakt. Samen maken we het succes!

Aanmelden voor de Beursvloer? Dat kan hier.

Bron: Workshop Goede Zaken