Wat kan ik doen als maatschappelijke organisatie?

U krijgt als maatschappelijke organisatie (bedrijf) de kans om uw maatschappelijke betrokkenheid op een praktische en passende manier vorm te geven. U draagt daarmee een steentje bij aan de versterking van de lokale samenleving en mogelijk kunt u daarmee ook imagodoelen bereiken.

Ook kunt u samen met uw personeel optrekken om een goed doel te ondersteunen voor het bevorderen van de interne teamspirit. Dit biedt kansen voor uw bedrijf om het contact met de directe omgeving te versterken. Een samenwerking die leidt tot een betrokken buur(t).

Een bedrijf kan ervoor kiezen om deel te nemen aan een specifiek project, founder of vriend worden (zie onder), kennis en kunde of extra handjes bieden. Bedrijven kunnen overtollig materiaal via de Spullenbank aanbieden of als nieuwe Jonge Hond of Oude Rot deelnemen in de Matchgroep.

Vrienden

Als stichting of vereniging kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning bij uw maatschappelijk werk. Dat kan bijvoorbeeld een vraag zijn in het kader van een speciale avond of project. Of misschien wilt u een aanvraag doen bij een van onze vaste lopende projecten, zoals bijvoorbeeld de Spullenbank.

Soms kunnen maatschappelijke organisaties niet alleen ontvanger, maar ook aanbieder zijn. Bijvoorbeeld als zij aangeboden materiaal door willen spelen naar andere stichtingen en/of verenigingen. De Harderwijkse Uitdaging zal vervolgens een passende ontvanger voor dit aanbod zoeken.

Vraag of aanbod

Maatschappelijke organisaties kunnen hun vraag of aanbod tot twee weken voorafgaand aan Matchgroepbijeenkomsten indienen via esther@harderwijkseuitdaging.nl.

Vraag en aanbod Harderwijkse Uitdaging

Op dit moment gevraagd en aangeboden

Geen resultaten gevonden...